Parametre Nedir?

Parametre terimi temel bilimlerde, matematik, istatistik, ekonomi, mantık, dil bilimi, sosyal bilimler, mühendislik, elektronik, bilgisayar programlama gibi çeşitli disiplinlerde, spesifik anlamları bulunmaktadır.

Parametre Ne demek?

İstatistiksel analizin yararlı bir bileşenidir. Eski Yunanca'dan günümüze gelmiştir. Parametre; "yanında", "karşın"; ve "ölçmek" anlamlarını taşımaktadır. Belirli bir sistemi tanımlamak veya sınıflandırmak için yardımcı olabilecek herhangi bir özelliklerdir. Örneğin: (bir etkinlik, proje, nesne, durum, vb.).

Argümanlarla eş anlamlıdır ve yazılım dilleri içerisinde sıklıkla kullanılan değişkenlerdir. Belirli bir popülasyonu tanımlamak için kullanılan özellikleri ifade eder. Tüm popülasyonun belirli bir özelliğini tanımlamak için kullanılır. Popülasyon hakkında bir çıkarımda bulunurken, popülasyonun her bir üyesinden bilgi toplamak imkansız olacağından parametre bilinmez. Bunun yerine, bir sonuç çıkarmak için popülasyondan seçilen bir örneğin istatistiğini kullanırız.

İstatistik Parametre Nedir?

Bir istatistik bütünün bellibaşlı niteliklerini daha sade ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklüktür.

Parametre, kitlenin sahip olduğu özelliklerin sayısal bir açıklamasıdır.

İstatistik, örneklemin sahip olduğu özelliklerin sayısal bir açıklamasıdır.

Örneklem:

a.) 450 üniversite öğrencisinden oluşan bir örneklemle ilgili bir anket, öğrenciler için ortalama haftalık gelirin 325 dolar olduğunu bildirmiştir. 325 doların ortalaması bir örnekleme dayandığından, bu bir örneklem istatistiğidir.

b.) Tüm öğrenciler için ortalama haftalık gelir 405 dolardır. Ortalama 405 doları bir kitleye dayandığından, bu bir kitle parametresidir.

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar bilimlerinde tanımını yaparken, hem matematikten hem de sosyal bilimlerden yardım almamız gerekmektedir.

Bilgisayarda, "bir işlev, prosedür, altprogram, komut veya programa iletilen referans veya değer" olarak tanımlanır. Örneğin, bir dosyanın adı belirli bir işlevi yerine getiren bir bilgisayar programına geçirilir; Diğer bir deyişle, bir program, üzerinde karşılık gelen belirli işlevi gerçekleştireceği bir dosyanın adını iletebilir.

Fiziksel bir nesnenin özelliklerini betimlemenin yanında, kodlanan bir nesnenin de çeşitli özelliklerinin tanımlanmasında kullanılır. Yazısal değerlerde (string), sayısal değerlerde (int,float) olabilmektedir. Örneğin, cep telefonları hakkında bilgi veren bir web sitesi tasarladığınızı düşünelim. Tanımladığınız herhangi bir cep telefonu, telefonun rengi, kullanmış olduğunuz parameterenin değeri olacaktır. Bu şekil kullanımları farklı kodlara uygulamanız mümkündür.

Daha fazla bilgi için Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın!

Instagram: orbitacomtr

Orbita
Sosyal Medya Ajansı
Hakkımızda