Algoritma Nedir?

Günümüzde, bir makinenin veya özellikle bir bilgisayarın belirli bir hedefe ulaşmak için takip ettiği kurallar dizisi için kullanılan terim genellikle "algoritma" olarak adlandırılmaktadır.

Algoritma Nedir? diye anlatmaya başlamadan önce hep birlikte kısa bir tanımına bakalım.

Algoritma, bir problemi çözmek veya bir hesaplamak için kullanılan prosedürdür. Bu, donanım veya yazılım tabanlı rutinlerde belirtilen eylemleri adım adım gerçekleştiren talimatların tam bir listesini oluşturur.

Matematik, bilgisayar programlama ve bilgisayar bilimlerinde, algoritma genellikle tekrarlanan bir problemi çözen küçük bir prosedürü ifade eder. Ayrıca, algoritmalar, veri işleme süreçlerini gerçekleştirmek için spesifikasyon olarak da kullanılır ve otomatik sistemlerde önemli bir rol oynar.

Örneğin, bir arama algoritması, büyük miktarda veriden hangi bilgilerin alınacağını belirleyen bir prosedürdür. Şifreleme algoritması ise bilgi veya mesajları yetkisiz kişilerin okuyamayacağı şekilde kodlandığı bir dizi kural içerir.

Algoritmalar neredeyse her yerde karşımıza çıkar. Örneğin:

 • Arama motorları, mümkün olan en kısa sürede ilgili sonuçları bulmak ve sunmak amacıyla algoritmaları kullanır.

 • Sosyal medya platformları, geçmiş davranışlarımız, gönderi popülerliği ve ilgi düzeyi gibi faktörleri değerlendirerek akışlarımıza öncelikli içerik sunmak için algoritmaları kullanır.

 • Navigasyon uygulamaları, bize en etkili rotayı belirleyerek hedefimize ulaşmamıza yardımcı olmak için algoritmaları kullanır.

Algoritma Nasıl Çalışır?

Algoritmalar, bir görevi tamamlamak veya bir sorunu çözmek için bir dizi talimat veya kuralı takip ederek çalışır. Algoritmalar, giriş verilerini belirli bir çıktıya dönüştürmek için mantıksal ve matematiksel işlemleri içerir. İşte algoritmaların genel çalışma prensipleri:

Giriş Verilerini Kabul Etme: Algoritmanın başlangıcında, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan giriş verileri belirlenir veya kullanıcıdan alınır.

İşlem Adımlarını Belirleme: Algoritma, belirli bir problemi çözmek veya görevi yerine getirmek için adım adım izlenmesi gereken talimatları içerir. Bu adımlar, problemle ilgili matematiksel işlemler, kararlar, döngüler ve diğer mantıksal operasyonları içerebilir.

Adımları Sıralama: Adımlar, belirli bir sırayla izlenmelidir. Bu sıra, algoritmanın doğru ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.

İşlemi Gerçekleştirme: Algoritmanın adımları, belirli bir işlemi gerçekleştirmek üzere uygulandığında, giriş verileri belirli bir çıktıya dönüştürülür.

Çıktı Üretme: Algoritma, belirli bir görevi tamamladığında, bir çıktı üretilir. Bu çıktı, başlangıçtaki giriş verilerinin belirli bir işlem sonucunda nasıl değiştiğini veya nasıl dönüştürüldüğünü temsil eder.

Algoritmanın Analizi ve İyileştirilmesi: Algoritmanın performansı analiz edilir ve ihtiyaç varsa iyileştirmeler yapılır. Bu süreç, algoritmanın daha etkili veya hızlı hale getirilmesini sağlar.

Algoritmalar genellikle matematiksel ifadeler, koşullu ifadeler, döngüler ve diğer programlama yapıları kullanılarak ifade edildiğinden, iyi tasarlanmış bir algoritma verimli, anlaşılır ve belirli bir problemi çözmek için etkili bir yol sunar.

Algoritma Türleri Nelerdir?

Birçok farklı algoritma türü, özel görevleri gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bazılarını daha yakından inceledik ve bunların ne amaçla kullanıldığını anlamaya çalıştık:

Şifreleme Algoritmaları:

Şifreleme algoritması, verileri şifreli bir formata dönüştürmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu algoritmalar, verileri öngörülebilir bir şekilde değiştirmek üzere şifreleme anahtarını kullanır. Bu sayede, şifrelenmiş veriler rastgele görünse de, doğru şifre çözme anahtarı kullanılarak tekrar orijinal metne dönüştürülebilir.

 1. Arama Algoritmaları:

  Arama Algoritmaları, bir veri yapısında belirli bir öğeyi bulmak veya kontrol etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu algoritmalar genelde Sıralı ve Aralıklı Arama olarak ikiye ayrılır.

 2. Sıralama Algoritmaları:

  Bir Sıralama Algoritması, verilen bir diziyi veya öğe listesini, öğeler üzerindeki karşılaştırma operatörüne göre yeniden düzenlemek için kullanılır. Karşılaştırma operatörü, ilgili veri yapısındaki öğelerin yeni sırasını belirlemek için kullanılır.

 3. Graf Algoritmaları:

  Bir graf algoritması, bir problemi çözmek veya bir görevi gerçekleştirmek amacıyla graf veri yapısı üzerinde uygulanan bir dizi talimat veya prosedürdür. Bu algoritmalar, verinin bir grafik olarak temsil edildiği ve bu veride desenleri ve ilişkileri bulmanın önemli olduğu geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılır.

 4. Ağaç Yapısı Algoritmaları:

  Ağaç yapılarını manipüle etmek amacıyla kullanılan algoritmalar arasında DFS ve BFS gibi yöntemler bulunmaktadır.

 5. Dinamik Programlama:

  Bu algoritma problemleri alt problemlere bölerek çözer. Sonuçlar daha sonra gelecekteki ilgili problemlere uygulanmak üzere saklanır. Dinamik Programlama, temelde düz rekürsif çözümlere karşı bir iyileştirme yöntemidir. Aynı girdiler için tekrarlanan çağrılara sahip bir rekürsif çözüm gördüğümüz her yerde, bunu Dinamik Programlama kullanarak optimize edebiliriz. Temel fikir, alt problemlerin sonuçlarını basitçe depolamaktır, böylece daha sonra ihtiyaç duyulduğunda bunları tekrar hesaplamamız gerekmez.

 6. Gözlemleme (Greedy) Algoritmaları:

  Gözlemleme (Greedy), bir çözümü parça parça oluşturan ve her zaman en açık ve hemen faydalı olan bir sonraki parçayı seçen bir algoritmik paradigmadır. Dolayısıyla, yerel olarak optimal seçimlerin aynı zamanda global bir çözüme de yol açtığı problemler, Greedy için en uygun olanlardır.   Her adımda en iyi seçeneği seçmeye odaklanan, lokal olarak en iyiyi seçmek için çalışan algoritmaları içerir. Genellikle pratik ve hızlı çözümler sunabilirler.

 7. Karakter Dizisi Algoritmaları:

  Metin veya karakter dizileri üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için tasarlanan algoritmaları içerir. Arama, eşleme ve dize sıkıştırma algoritmaları bu kategoriye dahildir.

Bu sınıflandırmalar, algoritmaların işlevselliğine ve kullanım alanlarına göre çeşitlenir. Her bir tür, belirli bir problemi çözmek veya görevi gerçekleştirmek için uygun bir yaklaşım sunabilir.

Algoritma Örnekleri

Algoritmalar, günlük hayatta ve dijital dünyada birçok farklı senaryoda problem çözme aracı olarak karşımıza çıkar. Bu algoritmalar, karmaşık görevleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölerek çözme amacını taşır.

Günlük yaşamdan bir örnek:

Sabah ne giyeceğimize karar verme sürecimiz, aslında bilinçsizce kullandığımız bir algoritmadır. Temiz kıyafetleri belirle, hava durumunu göz önünde bulundur, giyim durumunu düşün, kişisel tercihleri göz önüne al - hepsi bu karar sürecinin adımlarını oluşturur. Bu adımlar, veri girdisi (temiz kıyafetler, hava durumu) üzerinde işlemler gerçekleştirilerek algoritmik bir süreçle sonuca ulaşır: bugün hangi kıyafetleri giyeceğimiz.

Matematikte standart bir örnek:

basamak değerine dayalı toplama işlemi düşünebiliriz. İki sayıyı toplarken, sağdan sola doğru rakamları toplarız, taşıma durumunu ele alarak her adımda bir basamak atlarız. Bu standart algoritma, matematik problemlerini çözmek için genellikle öğrenilen ve uygulanan bir yöntemdir.

Navigasyon sisteminden bir örnek:

Bu sistemler, haritalar, trafik güncellemeleri ve diğer verileri analiz ederek, kullanıcının en hızlı ve en uygun rota ile hedefine ulaşmasını sağlayan algoritmaları kullanır. Trafik durumu gibi değişkenlerle başa çıkabilen ve alternatif rotalar sunabilen bu algoritmalar, sürekli olarak öğrenme yetenekleriyle daha etkili hale gelirler.

Her bir örnekte, algoritmalar problemleri parçalayarak çözme yeteneğini ve verileri işleyerek sonuç üretme becerisini gösterir.

Orbita olarak Algoritma Nedir? sorusunu cevapladık. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin! 

Orbita
Sosyal Medya Ajansı
Hakkımızda